ตารางออกตรวจ opd

by beampts @17-1-67 10.21 ( IP : 1...18 ) | Tags : Slide Show
photo  , 960x368 pixel , 254,221 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล