คลินิกอดบุหรี่

by beampts @12-1-67 10.37 ( IP : 1...18 ) | Tags : Slide Show
photo  , 960x368 pixel , 409,632 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล