ค่าใช้จ่ายในการรักษาในการรักษา

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล