วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

091e77d62c060d7da19d2ea50f32f721.jpg

aa8c2fd7a0bf7886ba0b068f67441128.jpg

8ca943dedbf089763fff32d076a4b364.png

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ