คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

@20-12-61 09.03

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 2

@30-11-61 16.13

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและหนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

@19-11-61 11.30

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและหนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก (e-bidding)

@14-11-61 16.05

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก  (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

@13-11-61 18.29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

@13-11-61 18.28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

@2-11-61 14.33

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

ตารางวงเงิน จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

@2-11-61 14.32

ตารางวงเงิน  จัดซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk