คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล

@15-7-62 19.12

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล

ประกาศ นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital และจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

@4-7-62 15.59

ประกาศ นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital และจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

@27-6-62 14.27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

@25-6-62 19.26

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk