• วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

โครงการเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

@9-1-63 10.18

กำหนดการอบรมโครงการเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓


https://docs.google.com/forms/d/1nkHe6jhbY4xNM0GdFUCPG8yUtBUT9JFxliCAM1UjvKk/viewform?edit_requested=true

ประกาศรับสมัครงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ครั้งที่ 2

@28-10-62 21.40

ประกาศรับสมัครงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน


ระบบลงทะเบียน Online

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk