โครงสร้างองค์กร

photo  , 960x512 pixel , 210,530 bytes.

คลิกดูภาพใหญ่

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png