งานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

75 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

การพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความผิดทางบุคลิกภาพ(พฤติกรรมก้าวร้าว): กรณีศึกษา

โดย kadocom on 14-9-65 09.20

การพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความผิดทางบุคลิกภาพ(พฤติกรรมก้าวร้าว): กรณีศึกษา
โดย นางจำปา  สิงขะระ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

75 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ