ผู้ป่วยนอก New Normal

โดย cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

PDPA - โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย cgduke1 on 10-6-65 14.27

1. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25624. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์5. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)7. หนังสือแจ้งประมวลผล (Privacy notice) รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

1435 items(1/144) 2 3 4 5 Next » Last »|

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย cgduke1 on 8-6-66 14.18
DSC_0343.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาเป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เรื่องโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยมีสำนักทรัพยากรน้ำที่ 8 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลากำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 2.เพ

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

โดย kadocom on 1-6-66 08.40

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

โดย kadocom on 1-6-66 08.38

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัด กรมการแพทย์

โดย kadocom on 10-5-66 15.58

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัด กรมการแพทย์

ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ประจำปี 2566

โดย ศศิมา แวมิง on 28-4-66 09.41
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพประจำปี 66_๒๓๐๔๒๗_23.jpg

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสดูแลสุขภาพตนเอง การตรวจสุขภาพประจำปีและสืบค้นหาโรค ความบกพร่อง และความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกาย การตรวจสุขภาพนับเป็นมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรกมิให้ลุกลามมากขึ้น และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจติดต่อไปยังผู้อื่นได้ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าการปล่อยปละละเลยให้โรคปรากฏขึ้นแล้วจึงดำเนินการรักษา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้า

1435 items(1/144) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล