สารน่ารู้เกี่ยวกับงาน IC

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล