ข่าวสาร

968 items(1/97) 2 3 4 5 Next » Last »|

รพ.ธัญญารักษ์สงขลาสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ ขานรับนโยบายการปราบปรามยาเสพติด

โดย ศศิมา แวมิง on 20-3-66 14.41
LINE_ALBUM_ตรวจปัสสาวะ_๒๓๐๓๒๐_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในเรื่องของการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มภารกิจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

สสจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมนิเทศกิจกรรม GREEN and CLEAN Hospital

โดย ศศิมา แวมิง on 9-3-66 14.17
78A672EC-C5CE-4A90-ADCD-DC00776EB6C1-L0-001.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศกิจกรรม GREEN and CLEAN Hospital เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

โดย ศศิมา แวมิง on 26-2-66 17.03
LINE_ALBUM_ประกาศเจตนารมไม่ทุจริต_๒๓๐๒๒๖_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เป็นประธานในการนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ โต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกงโ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการภารกิจงานด้านต่างๆ หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โซล่าล์รูฟ )

โดย kadocom on 23-2-66 09.22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โซล่าล์รูฟ )

โครงการ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

โดย ศศิมา แวมิง on 22-2-66 22.02
LINE_ALBUM_อบรมให้คำปรึกษาเบื้องต้นผู้ปฎิบัติงา_13.jpg

นายแพทย์ ธนูรัตน์ พุทธชาด รองผู้อำนวยการภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิด โครงการ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ด้านการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในสถานการณ์จริงเพื่อเพิ่มพูนความมั่นใจ รวมถึงสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ นำไปบูรณาการประยุกต์ใช้ใ

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

โดย ศศิมา แวมิง on 6-2-66 14.48
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง_๒๓๐๒๐๓_20.jpg

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพทางสายตา และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มาให้บริการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566

โดย ศศิมา แวมิง on 3-2-66 14.57
LINE_ALBUM_พิธีเปิด PG รุ่น8 วันที่2กพ66_๒๓๐๒๐๓_0_0.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และประธานหลักสูตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รองผู้อำนวยการภารกิจต่างๆหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู

968 items(1/97) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล