คลินิกทันตกรรม

by beampts @4-1-67 11.09 ( IP : 1...18 ) | Tags : Slide Show
photo  , 960x362 pixel , 60,813 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล