แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

by kadocom @1-2-66 11.20 ( IP : 118...204 ) | Tags : มุมวิชาการ

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล