คู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMS

by kadocom @28-2-62 13.35 ( IP : 1...18 ) | Tags : มุมวิชาการ
photo  , 252x183 pixel , 3,830 bytes.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม HRMS

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png