คลินิคให้คำปรึกษาการใช้ "กัญชา" ทางการแพทย์

by Web Administrator @22-5-63 15.15 ( IP : 180...187 ) | Tags : ข่าวสารจากกลุ่มภารกิจบริการ

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png