คลินิคให้คำปรึกษาการใช้ "กัญชา" ทางการแพทย์

by Web Administrator @22-5-63 15.15 ( IP : 180...187 ) | Tags : ข่าวสารจากกลุ่มภารกิจบริการ

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ