เปิดให้บริการผู้ป่วยแนวใหม่รับสถานการณ์ COVID-19

by Web Administrator @22-5-63 15.12 ( IP : 180...187 ) | Tags : ข่าวสารจากกลุ่มภารกิจบริการ


นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ