ผู้ป่วยนอก New Normal

โดย cgduke1 on 25-4-65 08.43

คลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | OPD SERVICEคลิ๊กเพิ่มเพิ่อน Line | ห้องการเงิน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

1219 items(1/122) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โดย kadocom on 17-5-65 09.40

ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

โดย kadocom on 17-5-65 09.39

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ

โดย kadocom on 17-5-65 09.38

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

โดย kadocom on 17-5-65 09.38

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โดย kadocom on 17-5-65 09.37

ประกาศรายผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำหน่ง นักกิจกรรมบำบัด และ นักวิชาการเงินและบัญชี

โดย kadocom on 17-5-65 08.49

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำหน่ง นักกิจกรรมบำบัด และ นักวิชาการเงินและบัญชี

1219 items(1/122) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ