1061 items(1/107) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมถรรภาพหญิง

โดย kadocom on 29-4-63 17.01

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมถรรภาพหญิง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนหญิงและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง

โดย kadocom on 23-4-63 10.13

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนหญิงและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง

โดย kadocom on 23-4-63 09.39

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563

โดย kadocom on 22-4-63 15.02

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563

ประกาศแผนรายการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอน

โดย kadocom on 22-4-63 10.27

ประกาศแผนรายการจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอน

1061 items(1/107) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระบบลงทะเบียน Online

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ


บริการผู้ป่วยนอก Online

www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk