1112 items(1/112) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย kadocom on 28-12-63 14.59

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงพักขยะ

โดย kadocom on 28-12-63 08.58

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ก่อสร้างอาคารโรงพักขยะ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา สนามฟุตซอล

โดย kadocom on 17-12-63 16.36

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา สนามฟุตซอล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ

โดย kadocom on 4-12-63 16.31

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงพักขยะ

โดย kadocom on 4-12-63 16.29

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงพักขยะ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารพักขยะ

โดย kadocom on 4-12-63 16.29

ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารพักขยะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

โดย kadocom on 2-12-63 15.21

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างสนามฟุตซอล)

โดย kadocom on 2-12-63 15.20

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างสนามฟุตซอล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อเตียงเฟาวเรอร์)

โดย kadocom on 2-12-63 15.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อเตียงเฟาวเรอร์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพร้อมระบบเติมอากาศ (Fresh Air)

โดย kadocom on 2-12-63 14.44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพร้อมระบบเติมอากาศ (Fresh Air)

1112 items(1/112) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png