ประกาศงดรับบริการทันตกรรม

by cgduke1 @5-10-65 09.56 ( IP : 113...104 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 1225x375 pixel , 118,856 bytes.

 

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล