ผู้ป่วยนอก New Normal

by cgduke1 @25-4-65 08.43 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 1225x375 pixel , 183,709 bytes.
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ