1241 items|« First « Prev 120 121 (122/125) 123 124 Next » Last »|

ถนอมสายตา เมื่อต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์

โดย kadocom on 25-9-50 08.57

คนทำงานยุคไอที ที่วันๆ ต้องนั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นานกว่า 3 ชั่วโมง หลายคนจะมีอาการกล้ามเนื้อตาล้า เบลอ หรือรู้สึกปวดกระบอกตา แสบตา ตาแดง น้ำตาไหล บางคนอาจจะมีต้อลมมาซ้ำเติม บางคนมีอาการปวดหัว ตัวร้อน ร่วมด้วยนี่ยังไม่นับรวมอาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง คลื่นไส้ วิงเวียน อาการเหล่านี้แม้จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ก็บั่นทอนคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานลงมากทีเดียวคุณอาจนึกไม่ถึงว่าผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ นัยน์ตาจะเคลื่อนไหวไปมาถึงประมา

นิเทศงานยาเสพติด จังหวัดพัทลุง

โดย Wisut on 5-7-48 15.11

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ได้มีโครงการนิเทศงานยาเสพติด จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2548โดยทีมนิเทศจากกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ และกลุ่มภารกิจวิชาการจากศูนย์ฯได้เยี่ยมชมคลินิกยาเสพติดของโรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงทุกโรง สรุปผลการนิเทศเบื้องต้นว่า ทางจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมทั้งด้านนโยบายของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับแต่ยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยทางด้านสถานที่ตั้งของคลินิกยาเสพติดต้องใช้ร่วมกับคลินิกอย่างอื่นและบุคลากรต้องรับงานหลายหน้าที่ ทำให้ไม

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯจัดอบรมฟื้นฟูความรู้รูปแบบจิตสังคมบำบัด

โดย Wisut on 11-6-48 21.06

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯโดยคุณพรรัตน์ รัตนศิริวงศ์และทีมงานจัดอบรมฟื้นฟูความรู้รูปแบบจิตสังคมบำบัดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2548พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท.พญ. อรพินท์ เค้าสงวนศิลป์ รองสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และมีวิทยากรมาให้ความรู้มากมายตลอดการอบรม

โรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu)

โดย kadocom on 28-1-51 15.01

เชื้อก่อโรคเกิดจากเชื้อไวรัส Avian Influenza type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมีแอนติเจนที่ผิวที่สำคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ Neuraminidase (N) มี 9 ชนิดสัตว์รังโรคนกเป็ดน้ำ นกอพยพ และนกตามธรรมชาตินั้นแหล่งรังโรคโดยไม่แสดงอาการ เป็ด ไก่ ในฟาร์มและในบ้านสามารถติดเชื้อและแสดงอาการวิธีการติดต่อระหว่างสัตว์เชื้อไวรัสโดยจะขับถ่ายไวรัสออกมาทางอุจจาระจากนก และติดต่อสู่สัตว์ปีกที่ไวรับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารระยะฟักตัวแ

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลานิเทศงานยาเสพติด จ.นครศรีธรรมราช

โดย Wisut on 22-7-48 19.58

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลานิเทศงานยาเสพติด จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2548 โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติคลินิกยาเสพติดของโรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติอย่างดีเยี่ยม ศูนย์บำบัดสงขลาขอขอบพระคุณมานโอกาสนี้ด้วย

มหัศจรรย์ชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด( คุณสยาม มุสิกไชย)

โดย Wisut on 30-8-48 13.35

มหัศจรรย์ชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดสยาม มุสิกะไชยเมื่อกล่าวถึงปัญหายาเสพติดมุมมองหนึ่ง ที่อยากจะเสนอให้เห็นว่า ปัญหายาเสพติดที่มีผู้ค้า ผู้ขาย  และผู้เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่  ปัญหายาเสพติดเป็นปรากฎการณ์ทางสังคม ที่สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของบุคคล ครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในชุมชนสังคม เมื่อติดตามลงไปในปัญหายาเสพติดพบว่า ยังมีปัญหาอีกหลายปัญหาเกี่ยวเนื่องกัน อาทิปัญหาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อน

โดย Wisut on 11-6-48 15.32

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการศูนย์ฯ นำโดยคุณมณฑาทิพย์ บุญมณี และทีมงานจัดอบรมการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อน ระหว่างวันที่1 - 3 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ พิธีเปิดงานได้รับเกีรยติจากท่านท่านสมพร ใช้บางยางผู้ว่าราชการจังหวัสงขลาโดยมีพยาบาลจากจังหวัดหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม ทั้งจากส่วนกลางและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง (คุณสยาม มุสิกไชย)

โดย Wisut on 30-8-48 13.40

การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ปัจจุบันพบว่าบุหรี่ได้แพร่เข้าไปถึงกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับประชาชนของชาติดังนั้นการที่จะดำเนินกิจกรรมใดที่จะช่วยเหลือดูแลเขาเหล่านั้นเพื่อลดอันตรายที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่จึงควรเริ่มต้นที่เยาวชน ก่อนอื่นคงต้องมาศึกษาถึงธรรมชาติของเด็กกับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทา

กลุ่มภารกิจวิชาการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

โดย Wisut on 25-5-48 10.10

กลุ่มภารกิจวิชาการนำโดยคุณเนตรภิส จันทวัฒนะ นักจิตวิทยาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลาและทีมสหวิชาชีพจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการฟื้นฟูความรู้การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแก่นักจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548 (ดูรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่เอกสารประกอบ)

การรบรมบริหารจิต กายทิพย์ โยคะ แก่ผู้ป่วยยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดย Wisut on 23-3-48 15.37

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน โดยคุณมณฑาทิพย์ บุญมณี หัวหน้ากลุ่มได้จัดอบรมการโครงการบริหารจิตแก่ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2548 โดยผู้เชี่ยวชาญ นำโดยคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค และทีมงานจากสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพมาสอนทักษะและให้ความรู้ตลอดระยะการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

1241 items|« First « Prev 120 121 (122/125) 123 124 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ