รูปแบบการบำบัด

paper_835_00cfea2f9820b5d13910.png

paper_835_0740dc7a58000b4ae338.png

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล