หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1

by cgduke1 @6-1-59 11.20 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 685x197 pixel , 153,477 bytes.

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1

ท่านสามารถ Download รายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง :)

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png