ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

by kadocom @5-7-55 11.03 ( IP : 203...35 ) | Tags : สาระน่ารู้
  • photo  , 640x881 pixel , 17,497 bytes.
  • photo  , 640x881 pixel , 37,487 bytes.
  • photo  , 640x881 pixel , 54,075 bytes.
  • photo  , 640x881 pixel , 32,957 bytes.

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png