โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน (Digital Online Earn Money สร้างเงินด้วยสื่อออนไลน์)

by วรรณา ซอและ @25-8-66 15.35 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
 • photo , 960x626 pixel , 50,957 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,963 bytes.
 • photo , 960x658 pixel , 76,545 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,718 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 57,482 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,129 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,901 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,288 bytes.
 • photo , 960x634 pixel , 67,177 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,845 bytes.
 • photo , 960x647 pixel , 69,047 bytes.
 • photo , 960x626 pixel , 47,834 bytes.
 • photo , 960x632 pixel , 73,525 bytes.
 • photo , 960x643 pixel , 63,094 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,495 bytes.
 • photo , 960x626 pixel , 50,957 bytes.
 • photo , 960x629 pixel , 43,022 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,489 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,976 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,769 bytes.
 • photo , 960x634 pixel , 70,386 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,539 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,398 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,907 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,530 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,954 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 87,334 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,947 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,723 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 79,529 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,305 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,680 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,617 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,524 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 48,722 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน (Digital Online Earn Money สร้างเงินด้วยสื่อออนไลน์) เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้รับความรู้และมีแนวการวางแผนการลงทุน การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และสามารถนำมาประโยชน์มาใช้ในการวางแผนด้านการเงินของตนเองได้ โดยมี นางสาวพฤทธิพา มังกรวงษ์ (วิทยากร) นางสาวมาดีฮะห์ สะฮะ นางสาวปาตีย๊ะ ดือราแม และนาวสาวนายูรา อาแด เป็นวิทยากร พร้อมผู้ช่วยวิทยากร บรรยาย การใช้โปรแกรม tiktok การตัดต่อ และการสร้างรายได้ด้วย Reel ผ่านช่องทาง Facebook ณ ห้องประชุม อรรฆศิลป์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล