โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา

TH | EN

ข่าวหน้าหนึ่ง

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดอบรมการพยาบาลเจ้าของไข้

by Wisut @24-4-52 11.28 ( IP : 202...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
 • photo , 450x338 pixel , 112,910 bytes.
 • photo , 450x338 pixel , 171,470 bytes.
 • photo , 450x338 pixel , 136,898 bytes.
 • photo , 450x338 pixel , 129,562 bytes.
 • photo , 450x338 pixel , 155,315 bytes.
 • photo , 450x338 pixel , 145,162 bytes.

วันที่ 3 , 7 เมษายน 2552 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดอบรมการพยาบาลเจ้าของไข้ มีพยาบาลจากศูนย์ฯสงขลา และศูนย์ฯปัตตานี เข้ารับการอบรม 40 คน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เรญู  พุกบุญมี จาก รพ.รามาฯ และ นพ. อังกูร ภัทรากร จากสถาบันธัญญารักษณ์ มาให้ความรู้ตลอดการอบรม (ดูประมวลภาพครับ)

แสดงความคิดเห็น

« 0525
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง