โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงรา

by ศศิมา แวมิง @27-12-65 13.14 ( IP : 1...104 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x639 pixel , 91,165 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 117,754 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 96,557 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 76,980 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 82,132 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 63,561 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 73,114 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 73,856 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 76,623 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 72,460 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 78,694 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 97,760 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 82,598 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 117,754 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 88,999 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 88,918 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 81,829 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 85,418 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 85,006 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 89,898 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 81,824 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 75,817 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 77,364 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 77,487 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 92,487 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 91,764 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 79,435 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 83,026 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 85,977 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 71,778 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 98,511 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 72,203 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 102,979 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 93,869 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 91,961 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 93,162 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 92,285 bytes.

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  นำโดย นายแพทย์ธวัช ลาพินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์  พร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก (หลังเก่า)

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล