รองอธิบดีกรมการแพทย์มอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

by ศศิมา แวมิง @19-9-65 09.28 ( IP : 159...45 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง , ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 79,026 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,633 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 88,608 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 88,608 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 103,229 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 103,506 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,024 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,672 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,006 bytes.

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล