รองอธิบดีกรมการแพทย์มอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

by ศศิมา แวมิง @18-9-65 23.53 ( IP : 171...240 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
  • photo  , 960x640 pixel , 78,478 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 78,006 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 79,026 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 78,006 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 79,026 bytes.

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล