ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

by cgduke1 @7-7-65 15.23 ( IP : 1...18 )
photo  , 960x512 pixel , 177,998 bytes.
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล