ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำหน่ง นักกิจกรรมบำบัด และ นักวิชาการเงินและบัญชี

by kadocom @17-5-65 08.49 ( IP : 113...253 ) | Tags : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำหน่ง นักกิจกรรมบำบัด และ นักวิชาการเงินและบัญชี

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ