ขอประชาสัมพันธ์โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๔

by cgduke1 @23-11-63 11.36 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png