โครงสร้างองค์กร และ คณะบริหาร

  • photo  , 960x512 pixel , 210,551 bytes.
  • photo  , 960x736 pixel , 315,290 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล