ทำเนียบผู้บริหาร

by Web Administrator @12-11-51 14.57 ( IP : 61...30 )

คำอธิบายภาพ
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล