ประวัติองค์กร

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล