ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

by kadocom @17-5-65 09.40 ( IP : 113...253 ) | Tags : ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ