คำอธิบายภาพ : opdcardonline
  • วิดีทัศน์โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

  • สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศ รับสมัครดำรงตำแหน่งระดับสูง พยาบาลชำนาญการพิเศษ

@19-10-61 14.13

ประกาศ รับสมัครดำรงตำแหน่งระดับสูง พยาบาลชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

@17-10-61 16.24

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

@17-10-61 16.21

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

@8-10-61 15.53

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปี งบประมาณ 2562

@25-9-61 16.18

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปี งบประมาณ 2562

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงาน

@24-9-61 09.23

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานช่องทางการติดต่อ


www.facebook.com/thanyaraksk

Line @thanyaraksk