ผู้ป่วยนอก New Normal

by cgduke1 @25-6-63 11.41 ( IP : 182...196 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 1225x375 pixel , 183,709 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png