โรงพยาบาลธัญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

@13-8-57 15.27

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์‏

@5-8-57 16.14

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์‏

รู้จัก "อีโบลา" ก่อนจะแตกตื่น

@4-8-57 09.05

การระบาดของ "อีโบลา" ในแอฟริกาตะวันตก ที่ยังไม่มีทีท่าจะควบคุมโรคได้ นับเป็นการระบาดของอีโบลาที่ใหญ่ที่สุด นับจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีผู้ป่วยในการระบาดครั้งนี้ 779 ราย เสียชีวิต 481 ราย ใน 3 ประเทศ คือ กินี สาธารณรัฐลิเบอเรีย และสาธารณรัฐเซียร์ราลิโอน โดยการระบาดเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รพ.จุฬาลงกรณ์ อีโบลา

ประรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

@27-6-57 09.55

ประรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครั้งที่ 2

@22-6-57 08.30

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครั้งที่ 2

3 วิธี ดูแลปอด

@19-6-57 11.10

"มะเร็งปอด" เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบ ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ผู้ป่วยเพศหญิงก็พบสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคลุกลามแล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการสูบบุหรี่ โดยทั่วไปพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัด 1 ซองขึ้นไปต่อวัน หรือผู้ที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป จะมีอายุสั้นกว่าคนปกติทั่วไป 7-10 ปี และผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันยาวนานตั้งแต่ 10-20 ปี เสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งปอด

ประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ครั้งที่ 2

@18-6-57 14.57

ประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2

@16-6-57 15.34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links