โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ดูแลสมองไว้ ห่างไกลโรค

@17-8-58 10.08

รู้หรือไม่ คนไทยยุคไวไฟป่วยเป็นโรคระบบประสาทและสมองกันมากขึ้น ทั้งโรคทางเส้นประสาท โรคกล้ามเนื้อและโรค หลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการและเสียชีวิต โรคเหล่านี้แม้ว่าจะร้ายแรงแต่หากดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ดูแลสมองไว้ ห่างไกลโรค thaihealthนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คนไทยป่วยด้วยโรคระบบประสาทเพิ่มขึ้น จากสถิติสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าโรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดในปี 2557 คือโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 24,399 ราย โรคทาง เส

ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

@14-8-58 15.00

ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links