โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


สกู๊ปถอนพิษยาเสพติด สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน รถยนต์ 1 รายการ

@19-11-58 09.18

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน รถยนต์ 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2559

@11-11-58 09.51

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคคลากรของสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชนนี

@10-11-58 11.43

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมฝึกอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคคลากรของสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชนนี ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี

รู้ทันมะเร็ง : เนื้อสัตว์แปรรูปก่อมะเร็ง

@9-11-58 09.15

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คงไม่มีข่าวสุขภาพเรื่องใดที่จะร้อนแรงไปกว่าข่าวเรื่องเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปถูกจัดเข้าทำเนียบสารก่อมะเร็งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยองค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ หน่วยงานในสังกัดขององค์การอนามัยโลก ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ทำเอาผู้คนพากันแตกตื่น ในขณะที่ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ก็ออกมาโต้แย้งกันอุตลุดต้องขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า จริงๆ แล้วเรื่องเนื้อสัตว์แปรรูปมีสาร

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)

@5-11-58 18.31

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) โรงพยาบาลธัญญารักษ๏สงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 29,050,000.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จํานวน 1 หลัง

@5-11-58 18.28

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อส่ร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ๏สงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็มโดยพิจารณาจากผลสรุปการ เจาะสำรวจดิน และให้เป็นไปตามข้อกําหนดงานด้านวิศวกรรมโครงสร้างตามรูปแบบ ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 16,871,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน)

คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป๋วยใน สำหรับข้าราชการ

@5-11-58 14.13

คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป๋วยใน สำหรับข้าราชการ

ภาพบรรยากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

@4-11-58 09.55

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์ธวัช  ลาพินี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สรรพงษ์  ฤทธิรักษา ในการมารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสงขลา

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2559

@3-11-58 16.09

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2559


ข่าวสมัครงานLinks