โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพ์

@17-10-57 09.52

แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แสง เช่น การเชื่อมเหล็ก เป็นต้น สามารถทะลุทะลวงได้ถึงจอประสาทตา มีพลังทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าแสงสีอื่น ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือใช้อุปกรณ์ให้แสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นสมาร์ทโฟนในที่มืด ปิดไฟดูโทรทัศน์ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภัยจากแสงสีฟ้าทั้งสิ้น รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิ

เผยผลวิจัย คนใช้รถยนต์ความสุขลด

@3-10-57 10.06

ปัจจุบันแม้ว่าการเดินทางของผู้คนในเมืองใหญ่ทั่วโลก หากเลือกได้มักเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวสำหรับการเดินทาง แต่มีผลวิจัยจากประเทศอังกฤษล่าสุดชี้ว่า การขับรถยนต์เดินทางทุกวันในเขตเมืองไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ทำให้มีสุขภาพจิตย่ำแย่ จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแองเลียตะวันออก เก็บข้อมูลมานานกว่า 18 ปี จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวเมืองในประเทศอังกฤษกว่า 18,000 คน ถูกเปิดเผยโดย Factcoexit พบว่าคนเดินทางโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการขับรถยนต์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะปั่นจักรยาน เดิน หรือใช้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

@25-9-57 14.32

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

@10-9-57 11.38

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

@5-9-57 11.09

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

@5-9-57 06.32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหน้าและต้นไม้

@2-9-57 15.48

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหน้าและต้นไม้ งบประมาณ 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ

@2-9-57 15.46

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ งบประมาณ 2558

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

@25-8-57 15.57

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links