โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@20-5-58 16.23

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@20-5-58 16.22

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@20-5-58 16.20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@20-5-58 16.19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@12-5-58 14.32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

@12-5-58 14.29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง

@24-4-58 16.09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 1.นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

‘สารพิษ’ ภัยร้ายต่อจิต

@10-3-58 10.19

เหตุการณ์การทำร้ายตนเองและผู้อื่นที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผู้มีความผิดปกติทางจิต บางรายมีสภาวะจิตผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด หรืออาจเกิดจากความเจ็บป่วย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่มีอาการมาจากการที่ร่างกายได้รับสารที่มีผลต่อจิตมันอยู่ไหนนะ เจ้าสารพิษตัวร้ายมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ใบกระท่อมเห็ดเมา ใบฝิ่น (ใบยาสูบที่นำมาผลิตเป็นส่วนประกอบของบุหรี่ก็มีสารพิษนะครับ)ส่วนสารสังเคราะห์และยา โดยเฉพาะยา อาจเป็นยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น 

ประการศผู้ผ่านการเลือกสรรและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

@27-2-58 15.24

ประการศผู้ผ่านการเลือกสรรและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล

ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานช่วยการพยาบาล

@25-2-58 19.25

ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานช่วยการพยาบาล


ข่าวสมัครงาน

อ่านทั้งหมด
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links