โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

@10-9-57 11.38

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

@5-9-57 11.09

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

@5-9-57 06.32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหน้าและต้นไม้

@2-9-57 15.48

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหน้าและต้นไม้ งบประมาณ 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ

@2-9-57 15.46

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ งบประมาณ 2558

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

@25-8-57 15.57

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

@13-8-57 15.27

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์‏

@5-8-57 16.14

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์‏

รู้จัก "อีโบลา" ก่อนจะแตกตื่น

@4-8-57 09.05

การระบาดของ "อีโบลา" ในแอฟริกาตะวันตก ที่ยังไม่มีทีท่าจะควบคุมโรคได้ นับเป็นการระบาดของอีโบลาที่ใหญ่ที่สุด นับจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีผู้ป่วยในการระบาดครั้งนี้ 779 ราย เสียชีวิต 481 ราย ใน 3 ประเทศ คือ กินี สาธารณรัฐลิเบอเรีย และสาธารณรัฐเซียร์ราลิโอน โดยการระบาดเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รพ.จุฬาลงกรณ์ อีโบลา
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links