โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

@30-6-58 10.37

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

@30-6-58 10.35

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน

@11-6-58 14.13

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@20-5-58 16.23

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@20-5-58 16.22

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้การเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@20-5-58 16.20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@20-5-58 16.19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิผ่านข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

@12-5-58 14.32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ข่าวสมัครงาน

อ่านทั้งหมด
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links