โรงพยาบาลธัญารักษ์ สงขลา

photo  , 640x480 pixel , 160,425 bytes.
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ประรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

@27-6-57 09.55

ประรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รพ.ธัญญารักษ์สงขลา

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครั้งที่ 2

@22-6-57 08.30

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครั้งที่ 2

3 วิธี ดูแลปอด

@19-6-57 11.10

"มะเร็งปอด" เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบ ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ผู้ป่วยเพศหญิงก็พบสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคลุกลามแล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการสูบบุหรี่ โดยทั่วไปพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัด 1 ซองขึ้นไปต่อวัน หรือผู้ที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป จะมีอายุสั้นกว่าคนปกติทั่วไป 7-10 ปี และผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันยาวนานตั้งแต่ 10-20 ปี เสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งปอด

ประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ครั้งที่ 2

@18-6-57 14.57

ประกาศสอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2

@16-6-57 15.34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 2

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

@13-6-57 10.52

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา- นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได้- นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม- มาตรฐานทางจริยธรรมของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา- ค่านิยมองค์กร- การกำหนดเวลามาปฏิบัติรราชการของเจ้าหน้าที่

รู้กันรู้แก้ `มะเร็งช่องปาก`

@11-6-57 14.00

ช่วงนี้เรื่องเหตุบ้านการเมืองกำลังร้อนระอุ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะยังคงรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง โดยเฉพาะการขจัด "ความเครียด" ตัวบั่นทอนสุขภาพหนึ่งที่แม้เรามองไม่เห็นแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิดโรค ไม่เว้นแม้แต่ "มะเร็ง" แม้มะเร็งจะดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ รวมทั้งความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมะเร็งสามารถป้องกันและรักษาได้หากพบตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างสำคัญเรื่องแรกคือการเก็บสเต็มเซลล์สำรองเผื่อสำหรับการ

รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

@4-6-57 09.46

รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links