โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


สกู๊ปถอนพิษยาเสพติด สกู๊ปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เรื่องน่าสนใจ

ดูแลสมองไว้ ห่างไกลโรค

@17-8-58 10.08

รู้หรือไม่ คนไทยยุคไวไฟป่วยเป็นโรคระบบประสาทและสมองกันมากขึ้น ทั้งโรคทางเส้นประสาท โรคกล้ามเนื้อและโรค หลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการและเสียชีวิต โรคเหล่านี้แม้ว่าจะร้ายแรงแต่หากดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ดูแลสมองไว้ ห่างไกลโรค thaihealthนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คนไทยป่วยด้วยโรคระบบประสาทเพิ่มขึ้น จากสถิติสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าโรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดในปี 2557 คือโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 24,399 ราย โรคทาง เส

ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

@14-8-58 15.00

ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Links