โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

เป็นหวัดกินยาแก้อักเสบดีหรือไม่?

@17-11-57 09.16

หลายคนที่เป็นหวัดหรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน การกินยาแก้อักเสบทันที อาจจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน สาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ โรคจมูกอักเสบ หรือที่มักเรียกว่า หวัด ทำให้มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดหรือมึนศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล โรคไซนัสอักเสบ ทำให้มีไข้ คัดจมูก น้ำมูก หรือเสมหะมีสีเหลือง หรือเขียวข้นตล

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3

@12-11-57 09.13

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

@21-10-57 08.59

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้

@21-10-57 08.58

ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้

ประกาศสอบราคาเครื่องกลั่นน้ำอัติโนมัตขนาด 12 ลิตร จำนวน 1เครื่อง

@21-10-57 08.54

ประกาศสอบราคาเครื่องกลั่นน้ำอัติโนมัตขนาด 12 ลิตร จำนวน 1เครื่อง

อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพ์

@17-10-57 09.52

แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แสง เช่น การเชื่อมเหล็ก เป็นต้น สามารถทะลุทะลวงได้ถึงจอประสาทตา มีพลังทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าแสงสีอื่น ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือใช้อุปกรณ์ให้แสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นสมาร์ทโฟนในที่มืด ปิดไฟดูโทรทัศน์ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภัยจากแสงสีฟ้าทั้งสิ้น รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิ

เผยผลวิจัย คนใช้รถยนต์ความสุขลด

@3-10-57 10.06

ปัจจุบันแม้ว่าการเดินทางของผู้คนในเมืองใหญ่ทั่วโลก หากเลือกได้มักเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวสำหรับการเดินทาง แต่มีผลวิจัยจากประเทศอังกฤษล่าสุดชี้ว่า การขับรถยนต์เดินทางทุกวันในเขตเมืองไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ทำให้มีสุขภาพจิตย่ำแย่ จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแองเลียตะวันออก เก็บข้อมูลมานานกว่า 18 ปี จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนชาวเมืองในประเทศอังกฤษกว่า 18,000 คน ถูกเปิดเผยโดย Factcoexit พบว่าคนเดินทางโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการขับรถยนต์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะปั่นจักรยาน เดิน หรือใช้

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

@25-9-57 14.32

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

@10-9-57 11.38

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

@5-9-57 11.09

ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links