โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดทุกประเภท ระดับตติยะภูมิ ครบ 4 ขั้นตอนคือ เตรียมการ ถอนพิษยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผลการรักษา และเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอดวิชาการยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปโดยเร็ว

  • ด้านหน้า
  • ยินดีต้อนรับ
  • ห้องพิเศษ
  • ห้องพิเศษ
  • มุมพักผ่อน
  • มุมพักผ่อน
  • ห้องพัก
  • สวน
  • แผนที่โรงพยาบาล

เรื่องน่าสนใจ

ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจยืนยันสารเสพติด

@27-7-58 13.50

ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจยืนยันสารเสพติด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@20-7-58 15.33

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

@20-7-58 15.32

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

@13-7-58 15.52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร  ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

@13-7-58 15.46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

@30-6-58 10.37

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
รอบรั้ว [ SDTC ]

Links